Cách âm cách nhiệt Kiến Nam

ống cao su lưu hoá cách nhiệt

Ống Cao Su Lưu Hoá Cách Nhiệt : Chịu nhiệt độ từ – 40oC đến  +105oC thường sử dụng trong hệ thống: + Cách nhiệt cho đường ống nước nóng + Cách nhiệt cho đường ống (hơi) lạnh. + Cách nhiệt cho đường ống nước lạnh & hệ thống cấp đông.

Xem tất cả 1 kết quả

Please add some widgets here!