Category Archives: Thi công phòng sạch tiêu chuẩn GMP

Thi công phòng sạch tiêu chuẩn GMP là gì?

Thi công phòng sạch tiêu chuẩn GMP là gì? Đầu tiên chúng ta phải hiểu được Thi công phòng sạch tiêu chuẩn GMP là gì? Phòng sạch hay tiếng anh được gọi là Leanroom là một phòng rất kín mà bên trong phòng lượng bụi và vi khuẩn trong không khi được không chế ở mức thấp nhất. […]