Tôn PU Cách Nhiệt

Tôn pu cách nhiệt hay Tole Cách âm, Cách nhiệt, chống nóng Kiến Nam được phủ một lớp Polyurethane(PU) cách nhiệt dày 16mm bên dưới tấm tole 5 sóng cao 30mm chống tràn nước, giúp cho Tấm lợp có khả năng cách nhiệt và cách âm, chống nóng hiệu quả rất cao.