Category Archives: Ống Supper Lon Cách Nhiệt

Ứng dụng của ống superlon cách nhiệt bảo vệ ống gas lạnh

Ống Superlon cách nhiệt

I. Đặc điểm ống superlon cách nhiệt bảo ôn đường ống – Ống cách nhiệt Superlon là vật liệu chuyên dùng để bảo vệ đường ống hay còn gọi là ống Bảo ôn lạnh được sản xuất tại Malaysia và có thiết kế cấu trúc ô kín .Bên trong ống chứa khí N2, tỷ trọng ở […]