Cách âm cách nhiệt Kiến Nam

Ống Superlon Cách Nhiệt

Xem tất cả 6 kết quả

Ống Cao Su Lưu Hoá : Chịu nhiệt độ từ – 40oC đến  +105oC thường sử dụng trong hệ thống: + Cách nhiệt cho đường ống nước nóng + Cách nhiệt cho đường ống (hơi) lạnh. + Cách nhiệt cho đường ống nước lạnh & hệ thống cấp đông.
Ống Cao Su Lưu Hoá Cách Nhiệt : Chịu nhiệt độ từ – 40oC đến  +105oC thường sử dụng trong hệ thống: + Cách nhiệt cho đường ống nước nóng + Cách nhiệt cho đường ống (hơi) lạnh. + Cách nhiệt cho đường ống nước lạnh & hệ thống cấp đông.
Ống Superlon Bảo Ôn : Chịu nhiệt độ từ – 40oC đến  +105oC thường sử dụng trong hệ thống: + Cách nhiệt cho đường ống nước nóng + Cách nhiệt cho đường ống (hơi) lạnh. + Cách nhiệt cho đường ống nước lạnh & hệ thống cấp đông.
Ống superlon cách nhiệt  được sản xuất tại malaysia được cấu tạo từ cao su dẻo với tính đàn hồi cao. Ống superlon bảo ôn thường có màu đen, xám, có trọng lượng nhẹ dùng cho dẫn khí lạnh
Ống Superlon Cách Nhiệt Kiến Nam : Chịu nhiệt độ từ – 40oC đến  +105oC thường sử dụng trong hệ thống: + Cách nhiệt cho đường ống nước nóng + Cách nhiệt cho đường ống (hơi) lạnh. + Cách nhiệt cho đường ống nước lạnh & hệ thống cấp đông.
Ống Superlon Dẫn Nhiệt Lạnh  là vật liệu có tình đàn hồi cao được sản xuất tại malaysia dùng trong công nghiệp cách nhiệt lạnh như : cách nhiệt đường ống ga lạnh,

Xem tất cả 6 kết quả

Please add some widgets here!